آبکش آلومینیوم در اندازه های 60 و 70 و ضخامت حدود ۲/۵ میلیمتر. مورد مصرف در رستوران ها و هیئت های مذهبی

Showing all 3 results

آبکش ۶۰، 1 کیلو گرم

228 هزار تومان

ساخت به روش خمکاری سنتی بوده و ضخامت حدود ۲/۵ میل می باشد.

مورد مصرف در رستوران ها و هیئت های مذهبی

آبکش 65، 1.3 کیلو گرم

315 هزار تومان

ساخت به روش خمکاری سنتی بوده و ضخامت حدود ۲/۵ میل می باشد.

مورد مصرف در رستوران ها و هیئت های مذهبی

آبکش 70، 1.7 کیلو گرم

388 هزار تومان

ساخت به روش خمکاری سنتی بوده و ضخامت حدود ۲/۵ میل می باشد.

مورد مصرف در رستوران ها و هیئت های مذهبی

این محصول برای آبکش کردن حدودا ۳ کیلوگرم برنج مناسب می باشد.

پیشنهاد: از این محصول به عنوان بخارپز نیز می توان استفاده کرد.