آبکش آلومینیوم در اندازه های 60 و 70 و ضخامت حدود ۲/۵ میلیمتر. مورد مصرف در رستوران ها و هیئت های مذهبی

مشاهده همه 3 نتیجه

آبکش ۶۰

175 هزار تومان

ساخت به روش خمکاری سنتی بوده و ضخامت حدود ۲/۵ میل می باشد.

مورد مصرف در رستوران ها و هیئت های مذهبی

آبکش 65

241 هزار تومان

ساخت به روش خمکاری سنتی بوده و ضخامت حدود ۲/۵ میل می باشد.

مورد مصرف در رستوران ها و هیئت های مذهبی

آبکش 70

297 هزار تومان

ساخت به روش خمکاری سنتی بوده و ضخامت حدود ۲/۵ میل می باشد.

مورد مصرف در رستوران ها و هیئت های مذهبی

این محصول برای آبکش کردن حدودا ۳ کیلوگرم برنج مناسب می باشد.

پیشنهاد: از این محصول به عنوان بخارپز نیز می توان استفاده کرد.