Showing the single result

آبکش 70، 1.7 کیلو گرم

388 هزار تومان

ساخت به روش خمکاری سنتی بوده و ضخامت حدود ۲/۵ میل می باشد.

مورد مصرف در رستوران ها و هیئت های مذهبی

این محصول برای آبکش کردن حدودا ۳ کیلوگرم برنج مناسب می باشد.

پیشنهاد: از این محصول به عنوان بخارپز نیز می توان استفاده کرد.