نمایش یک نتیجه

تابه پرسی 7 رقم، 13.5 کیلو گرم

3,078 هزار تومان

روش ساخت به طریق پرس کاری ۷۰۰ تنی می باشد و پس از پرس قطعه با آبکاری اسید شستشو می گردد.

مورد مصرف در رستورانها و هیئت های مذهبی