نمایش یک نتیجه

قابلمه پرسی آلومینیومی ۵ منه

1,980 هزار تومان

حجم 111 لیتر

روش ساخت به سبک پرس کاری ۷۰۰ تنی

مورد مصرف در رستورانها و هیئت های مذهبی