Showing the single result

تابه پرسی ۳ رقم بزرگ، 16.5 کیلو گرم

3,762,000 تومان

روش ساخت به طریق پرس کاری ۷۰۰ تنی می باشد و پس از پرس قطعه با آبکاری اسید شستشو می گردد.

مورد مصرف در رستورانها و هیئت های مذهبی