Showing the single result

قابلمه پرسی ۳ رقم بزرگ، 18.5 کیلو گرم

4,218,000 تومان

روش ساخت به طریق پرس کاری ۷۰۰ تنی می باشد و پس از پرس قطعه با آبکاری اسید شستشو می گردد.

مورد مصرف در رستورانها و هیئت های مذهبی